Panaszkezelés

Ügyfélszolgálat

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk (BG Magyarország Lízing Zrt., BG Finance Zrt., továbbiakban „BG Hitel & Lízing”) célja, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.

Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önt abban, hogy véleményét, panaszát egyszerűen és eredményesen juttathassa el azon fórumok részére, amelyek azok gyors megoldásához hozzájárulhatnak.

Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Veszélyhelyzet ideje alatt a panasz benyújtása kizárólag írásban - ideértve az elektronikus utat is - vagy telefonon történhet.

Szóbeli panasz

Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:

 • munkatársainkhoz személyesen (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.), vagy telefonon (06-1-439-2138)

A szóbeli megkeresését személyesen minden munkanapon nyitvatartási időben, hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00-tól 16.00-ig, kedden 8.00-tól 18.00-ig, pénteken 8.00-tól 14.00-ig, telefonon pedig hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00-tól 16.00-ig, kedden 8.00-tól 20.00-ig, pénteken 8.00-tól 14.00-ig tudjuk fogadni.

Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére választ adni. Amennyiben bármilyen hibára derül fény, kollegáink tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról is.

Írásbeli panasz

Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni. A szükséges adatok teljes körű megadása érdekében egy Panaszbejelentő Nyomtatványt dolgoztunk ki. A nyomtatvány az oldalról letölthető és e-mailben is elküldhető.

Természetesen "hagyományos" módon, levélben tett panaszát is kivizsgáljuk, továbbá használhatja a Magyar Nemzeti Bank formanyomtatványát is, mely oldalunkról szintén letölthető. Amennyiben panaszának voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is szíveskedjék megadni.

Írásbeli panaszát megküldheti:

 • a BG Hitel & Lízing központi címére (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.)
 • a BG Hitel & Lízing e-mail címére (panasz@bg.hu, info@bg.hu)
 • a BG Hitel & Lízing weboldalán található panaszbejelentő form segítségével
 • a BG Hitel & Lízing részére faxon: (06-1) 439-2139

A BG Hitel & Lízing a panasz kivizsgálását és az azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel a panasz beérkezését követő 30 napon belül – illetve a Veszélyhelyzet ideje alatt lejáró válaszadás esetén a lejárattól számított további 30 napon belül - teljesíti és Önnek írásban megküldi. Ha a határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről Önt az indok pontos megjelölésével tájékoztatjuk.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

A Társaság a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel, az térítésmentes.

Amennyiben panasz ügyét a BG Hitel & Lízingnek - a fent ismertetett panaszkezelési eljárás keretében - nem sikerül az Ön számára megnyugtatóan rendezni, a panasz elutasításra kerül vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos – illetve a Veszélyhelyzet ideje alatt lejáró válaszadás esetén a lejárattól számított további 30 napon belül - törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telik el, akkor az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet, amennyiben Ön fogyasztónak minősülő ügyfél:

 • fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) Ügyfélkapcsolati Információs Központhoz fordulhat:

  Székhely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

  Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

  Telefon: +36 80 203 776, Fax: +36 (1) 429 8000

  E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

  Internet: https://www.mnb.hu

 • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:
  • a Pénzügyi Békéltető Testület szabályzatában foglaltaknak megfelelő módon fordulhat a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülethez

   Levélcím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.

   Levélcím elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület-1539 Budapest Pf.: 670.

   Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.

   Telefon: +36-80-203-776

   E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

  • bírósági keresettel a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

A Pénzügyi Békéltető Testület határozata a Társaság számára csak ajánlás, amennyiben az eljárás kezdetekor a Társaság úgy nyilatkozik, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntését kötelezésként nem fogadja el. Kötelezést tartalmazó határozattá akkor válhat a Pénzügyi Békéltető Testület határozata, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor a Társaság nyilatkozatában a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként ismeri el (alávetés).

Az MNB (Felügyelet) fogadja a panaszokat és megküldi számunkra kivizsgálásra egyben tájékoztatást kérve az eredményről, azonban nem avatkozhat be a közöttünk és ügyfeleink polgári jogi (szerződéses) viszonyaiba. Az MNB által kialakított vélemény nem perdöntő, egy esetleges perben a bíróságot nem kötelezi. Az MNB által Számunkra továbbított írásbeli bejelentést kötelesek vagyunk érdemben kivizsgálni, és ennek eredményéről Önt, illetve az MNB-t tájékoztatni.

Amennyiben Ön nem fogyasztónak minősülő ügyfél és a panasz ügyét a BG Hitel & Lízingnek - a fent ismertetett panaszkezelési eljárás keretében - nem sikerül az Ön számára megnyugtatóan rendezni, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos – illetve a Veszélyhelyzet ideje alatt lejáró válaszadás esetén a lejárattól számított további 30 napon belül - törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telik el, akkor jogorvoslati lehetőségként bírósági keresettel bírósághoz fordulhat.

Reméljük, hogy tájékoztatónk minden panaszbejelentéssel kapcsolatos kérdésére választ adott. Amennyiben további információkra lenne szüksége, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

Panaszkezelési tájékoztatónkat és BG Hitel & Lízing panaszkezelési szabályzatait letöltheti az alábbi linkekről:

Panaszkezelési dokumentumok

- Panaszbejelentő nyomtatvány

- Panaszkezelési tájékoztató

- MNB fogyasztói panaszbejelentő pdf

- MNB fogyasztói panaszbejelentő Word

- Meghatalmazás panaszkezeléshez

Ha a Hitelezőnél/Lízingbeadónál már megkísérelte a vita rendezését, de sikertelenül, csak azt követően benyújtható:

- Fogyasztói kérelem az MNB-hez pdf

- Fogyasztói kérelem az MNB-hez Word

- Fogyasztói kérelem a PBT-hez

- Méltányossági kérelem a PBT-hez

Hatályos panaszkezelési szabályzatok

- BG Magyarország Lízing Zrt. panaszkezelési szabályzata

- BG Finance Zrt. panaszkezelési szabályzata

Ügyfélszolgálat
Aktuális információk
Hasznos információk
Vélemény
Gyorslinkek
Űrlap