Lízing igényléséhez szükséges dokumentumok

Ügyfélszolgálat

Alapdokumentumok

 • Lízingkérelmi nyomtatvány
 • Személyazonosító okirat érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány (ezek hiányában útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /Ideiglenes személyi igazolvány érvényes útlevél vagy plasztikkártya alapú vezetői engedély felmutatása mellett fogadható el a személyazonosság igazolásául. A szerződéskötésig azonban be kell mutatni az állandó érvényességű személyi igazolványt./
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya
 • BM titoktartási kötelezettség alól felmentő nyilatkozat
 • Titoktartási kötelezettség alól felmentő nyilatkozat APEH felé (amennyiben APEH jövedelemigazolás kerül benyújtásra)

Jövedelem igazolása alkalmazottak, közalkalmazott, köztisztviselő, állami cég alkalmazottja, egyéb alkalmazottak esetén

 • Cégszerűen aláírt munkáltatói jövedelemigazolás (1 hónapnál nem régebbi BGL formanyomtatvány szerint)
 • Utolsó 3 havi lakossági bankszámlakivonat

Jövedelem igazolása több forrásból származó jövedelem esetén

 • Munkáltatói igazolás (1 hónapnál nem régebbi)
 • Megbízási szerződés és minimum utolsó 3 havi vállalkozói számlakivonat, negyedéves jóváírás esetén 6 havi számlakivonat, melyben a jóváírások a "Megbízási szerződés" - tartalmának megfelelőek

Jövedelem igazolása Bt., Kkt., Kft. és Rt. tulajdonosai és közvetlen hozzátartozói saját cégből szerzett jövedelem esetén

 • adóhatóság által kiállított munkáltatói jövedelemigazolás
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány
 • Megbízási szerződés és minimum utolsó 3 havi vállalkozói számlakivonat, negyedéves jóváírás esetén 6 havi számlakivonat, melyben a jóváírások a "Megbízási szerződés" - tartalmának megfelelőek

Egyéni vállalkozó, szabadfoglalkozású esetén

 • Bankszámlakivonat (utolsó 3 havi)
 • Adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás
 • Vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozó esetén)
 • Megbízási szerződés + 3 hónapra visszamenőleg azon bankszámlakivonatok, melyeken a megbízási díj jóváírásra került (negyedéves jóváírás esetén ugyanez 6 hónapra visszamenőleg)

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas igénylők esetén

 • Nyugdíjas igazolvány másolata
 • Nyugdíjszelvény vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat
 • 30 napnál nem régebbi igazolás a nyugdíj végrehajthatóságáról (Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól)

Külföldről származó jövedelem esetén /angol nyelvű iratoknál fordítás nem szükséges/

 • Munkáltatói igazolás (OFFI fordítással)
 • Munkaszerződés (OFFI fordítással)
 • Külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás (OFFI fordítással)
 • ügyvédi kézbesítési megbízotti meghatalmazás (Adós és a Kézbesítetési megbízott által tanúk előtt tett nyilatkozat - kivéve ausztriai "ingázó" dolgozó)
 • Bankszámlakivonat (utolsó 3 havi)

Külföldi állampolgárok esetén

 • Útlevél
 • 6 havi bankszámlakivonat
 • Ügyvédi kézbesítési megbízotti meghatalmazás

A LÍZINGCÉL IGAZOLÁSÁNAK DOKUMENTUMAI

 • 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap (teljes hiteles másolat)
 • 30 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat (családi ház, ikerház vagy sorházi lakás fedezetül történő felajánlása esetén)
 • Adatlap az építtetőről (új építésű ingatlan esetén)
 • A lízingcél ingatlan (kézzel is elkészíthető) alaprajza (kivéve, ha azt a tervdokumentáció tartalmazza és telekingatlan esetén)

Egyéb dokumentumok

 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat (ha a tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van)
 • Haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozat (ha az ingatlanok egy része haszonélvezeti joggal terhelt)
 • Vagyonjogi megállapodás a válás kimondása előtt (bírósági határozat alapján, vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett), vagy jogerős bírósági végzés a házasság felbontásáról
 • Közigazgatási Hivatal engedélye (külföldi állampolgár ingatlanban történő tulajdonszerzése esetén)
 • Használati jog megosztásról szóló ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett megállapodás (amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan osztatlan közös tulajdon)
 • Nyilatkozat (az ingatlannal kapcsolatban semmilyen tulajdonjogi problémáról nincs tudomásuk és azzal kapcsolatban a Hitelező engedélye nélkül nem indíthatnak eljárást ill. nem kérhetnek perfeljegyzést)
 • Igazolás fennálló tartozásról (terhelt ingatlan esetén)
 • Hozzájárulás a törléshez a megelőző ranghelyek jelzálog jogosultjaitól
Igénylés
Vélemény
Gyorslinkek
Űrlap