A BG Magyarország Lízing Zrt. és a BG Finance Zrt. által kínált megoldások fizetési nehézség esetére

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatása, valamint a lakossági deviza alapú hitelek Adósainak fizetési nehézsége miatt Ügyfélvédelmi Programunk keretében személyre szabott megoldási lehetőségeket dolgozunk ki azon lakossági ügyfeleink számára, akiknek a kölcsön törlesztése súlyos nehézséget okoz.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az Ügyfélvédelmi Program keretében felkínált átmeneti fizetési könnyítést követően a törlesztési terhek sok esetben növekedni fognak, így azok valóban csak egy rövidebb periódusra jelentenek áthidaló megoldást. A program sikere céljából közös érdekünk, hogy ügyfeleink is maximálisan elkövessenek mindent fizetőképességük visszaállítására, hogy mielőbb képesek legyenek a hitel további törlesztésére.

Figyelem!

Az itt bemutatott és az Ügyfélvédelmi Program keretében felkínált fizetési könnyítések nem azonosak a hiteltörlesztési moratóriummal, melyet a 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, 2020. CVII. törvény (Moratórium II. Törvény), valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a „Rendelet”), illetve a 47/2020. (III.18.) kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Moratórium I. Törvény) szabályoznak.
A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos információk az alábbi helyen érhetőek el:

Általános információk

 • Fizetéskönnyítési megoldásaink elérhetők akkor is, ha Ön már hátralékkal rendelkezik, illetve abban az esetben is, ha Ön eddig rendben fizette a törlesztőrészleteket, de fizetési nehézségekre számít.
 • Kérelmét fizetéskönnyítés iránti kérelem adatlapon tudja benyújtani, melyet az alábbiakban érhet el:
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetéskönnyítést szerződésmódosításba kell foglalni, ami költséggel jár!

Ügyfélvédelmi Programunk keretében az alábbi fizetéskönnyítési módozatokat kínáljuk:

1. Futamidő hosszabbítás

Egyenletes törlesztésű hitel esetében a hitele futamidejének meghosszabbításával a tőketörlesztés nagyobb időhorizonton oszlik meg, tehát lecsökken az ügyfél devizában meghatározott törlesztő részlete. Társaságunk az eredeti futamidőt maximum a termékfeltételek szerinti leghosszabb futamidőre hosszabbítja meg: jövedelem alapú hitelek esetében 40 évre, egyéb esetekben 30 évre úgy, hogy a legfiatalabb adós életkora a hitel futamidejének lejáratakor ne haladja meg a 70 évet. A futamidő hosszabbítással nem csökken arányosan a teljes törlesztő részlet, mivel a hosszabb, teljes futamidő alatt összességében több kamatot kell az ügyfélnek fizetnie. Ügyfeleinknek a futamidő növelés esetén mérlegelniük kell, hogy ezzel, az eredeti lejárathoz képest hosszabb időre kötelezi el magát a hitel törlesztésére, így összességében nagyobb kamat, illetve egyéb díj teher megfizetésére vállal kötelezettséget a teljes futamidőre vetítve. Általánosságban elmondható, hogy azonos mértékű futamidő növelés annál jobban csökkenti a havi törlesztő részletet, minél rövidebb a hitel hátralévő futamideje, illetve minél alacsonyabb a hitel kamata.

2. Tőkefizetési türelem

Tőketürelmi idő nyújtása, mely időszak alatt tőke visszafizetés nem történik, tehát az egyéb költségek mellett az adós havonta kizárólag a kamat és kezelési költség megfizetésére kötelezett. Az ügyfelünk fennálló tőketartozása nem csökken a türelmi idő alatt, melynek következtében ez időszakban a hiteldíj változatlan tőkére kerül felszámításra.

3. Kamatmérséklés

A havi fizetési teher tőkefizetési türelmi időn belüli, további csökkentése érdekében átmenetileg megállapított alacsonyabb kamatteher. A kamatmérséklés maximális időtartama 24 hónap. A kamatkülönbséget a későbbiekben nem kell megfizetnie ügyfelünknek.

Amennyiben adósunk pénzügyi helyzete szükségessé teszi, az előző könnyítési módozatok kombinációja alkalmazható.

Részletes információk

 • A fenti fizetéskönnyítési megoldásokról és a szerződésmódosítás díjáról szóló részletes tájékoztatónk az alábbi linkre kattintva elérhető:
 • Fizetéskönnyítés iránti kérelem (magányszemély) adatlap:

4. Az Állam által nyújtott megoldási lehetőségek:
Magáncsőd (a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján)

Célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyek adóssága - a szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával - szabályozott keretek között kerüljön rendezésre és az eljárás alatt az adósok fizetőképessége helyre álljon. Azoknak az adósoknak jelenthet segítséget az adósságrendezési eljárás, akiknek:

 • van valamennyi vagyonuk,
 • rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
 • a kezdeményezés benyújtásától kezdve képesek fizetni a minimális törlesztőrészletet a főhitelezőnek, ami a zálogjoggal nyilvántartott követelés 7,8%-ának egy tizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-a egy tizenketted részének megfelelő havi összeg (ettől az egyezségben el lehet térni),
 • meg szeretnék tartani lakóingatlanukat és ehhez a jelzáloghitelezője hozzájárul,
 • hajlandóak és képesek 5 évig a hitelezőkkel és a Családi Csődvédelmi Szolgálattal együttműködve az adósságrendezés szerinti egyezségnek megfelelően törleszteni a tartozásukat,
 • képesek szoros pénzügyi kontroll mellett élni annak érdekében, hogy az eljárás végeztével mentesüljenek korábbi adósságuk egy meghatározó részének megfizetése alól, mert utána tiszta lappal folytathatják életüket.

A magáncsőddel kapcsolatosan részletes tájékoztatónk az alábbi linkre kattintva elérhető:

Bízunk benne, hogy a fizetési problémákat mielőbb, közös erővel meg tudjuk oldani!

A további részletekkel ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére a +36 1 439-21-30-as telefonszámon vagy irodánkban a 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. szám alatt!

A tájékoztatás nem teljes körű, az kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek.
Jelen Ügyfél tájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a Hitelező mindenkor aktuális Üzletszabályzata és Hirdetménye.

Budapest, 2021. október hó

BG Magyarország Lízing Zrt. és BG Finance Zrt.

Rólunk
Vélemény
Gyorslinkek
Űrlap