Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

A BG Magyarország Lízing Zrt. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.; cégjegyzékszáma: 01-10-045362) és a BG Finance Zrt. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.; cégjegyzékszáma: 01-10-047028) (a továbbiakban együtt: BG Hitel&Lízing) ezúton tájékoztatja a www.bg.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlat kialakítása során a BG Hitel&Lízing figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv),
  • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.).

Kezelt adatok köre

A BG Hitel&Lízing weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a BG Hitel&Lízing által nyújtott, pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés alkalmával rendelkezésre bocsátja. A regisztrációhoz a látogató a nevét és email címét, ajánlatkérés esetén pedig ezeken túl a hitelajánlat elkészítéséhez szükséges egyéb adatokat (pl. jövedelmére és a fedezeti ingatlanra vonatkozóakat) adja meg. Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BG Hitel&lízing a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja

  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • finanszírozási ajánlat készítése,
  • tájékoztatás nyújtása a BG Hitel&Lízing pénzügyi szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

Adatok felhasználása, továbbítása

A BG Hitel&Lízing a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A BG Hitel&Lízing az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók, illetve az ajánlatkérők (a továbbiakban együtt: ügyfelek) bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a BG Hitel&Lízing által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Az ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket a BG Hitel & Lízing 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. szám alatti székhelyére megküldött levél útján terjeszthetik elő. A BG Hitel&Lízing a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus finanszírozási ajánlatokat, egyéb pénzügyi szolgáltatásokról szóló tájékoztatást, termékismertetőket, hirdetéseket (a továbbiakban együtt: tájékozató) a BG Hitel&Lízing az info_kkv@bg.hu, illetve a BG Hitel&Lízing tulajdonát képező email címről küldi el az ügyfelek részére. Ügyfeleink a tájékoztatók alján található leiratkozás linkre vagy a www.bg.hu "Hírlevél" pontra kattintva jogosultak megtiltani a BG Hitel&Lízingnek a további tájékoztatók küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email tájékoztatók küldését a BG Hitel&Lízingnek, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.BG Magyarország Lízing Zrt., BG Finance Zrt.

Ügyfélszolgálat
Aktuális információk
Hasznos információk
Vélemény